MRSA text

MRSA og smitte

Forekomsten av infeksjoner med meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) har økt betydelig i de fleste land de senere årene. Disse infeksjonene opptrer særlig på sykehus, og de fører til økt sykelighet, økte kostnader og høyere dødelighet. MRSA sprer seg nå i økende grad også i primærhelsetjenesten.

Hva er MRSA

MRSA er gule stafylokokker som er motstandsdyktige mot en gruppe antibiotika, og lar seg ikke så lett behandle med antibiotika. Stafylokokker som er en fellesbetegnelse for en gruppe bakterier som normalt finnes på huden og i miljøet. Gule stafylokokker er en av hovedgruppene av stafylokokker.

Hvordan bli kvitt MRSA

Behandling for å fjerne MRSA-bakterier kalles “sanering” (dvs. helkroppsvask med desinfiserende middel, antibakteriell nesesalve, desinfiserende hals/munnskylling m.m.). Hvis det er flere i husstanden, kan det være nødvendig å undersøke dem også med tanke på sanering. Dette bestemmes og gjøres i samråd med lege.

Etter sanering må det tas gjentatte dyrkningsprøver. Når disse prøvene blir negative, er man ikke lenger bærer av bakteriene og ikke lenger smitteførende. Sanering er spesielt anbefalt hvis vedkommende eller noen i husstanden jobber i helsevesenet, eller har underliggende sykdom som medfører hyppig kontakt med helsevesenet.

MRSA tiltak

Vår automatiserte metode for desinfeksjon fjerner MRSA effektivt fra alle overflater og utstyr, og du får automatisk en rapport med fakta om desinfeksjon prosessen. Dette vil hindre at pasienten smitter seg selv på nytt. Behandlingsmetoden er miljøvennlig og skader ikke møbler, tekstiler eller elektronikk. Ingen giftige kjemikalier brukes og det er heller ingen skadelige bivirkninger.

Hvordan forebygge MRSA smitte

Vår automatiserte metode for desinfeksjon fjerner MRSA effektivt fra alle overflater og utstyr, og du får automatisk en rapport med fakta om desinfeksjon prosessen. Dette vil hindre at pasienten smitter seg selv på nytt. Behandlingsmetoden er miljøvennlig og skader ikke møbler, tekstiler eller elektronikk. Ingen giftige kjemikalier brukes og det er heller ingen skadelige bivirkninger.

Desinfisering med Decon-X er enkelt

  • Plassér roboten i rommet som ønskes desinfisert.
  • Trykk på “start” knappen, og forlat rommet.
  • Rapport sendes automatisk via SMS eller e-post når desinfeksjonen er ferdig.

Utfordringer med norovirus?

Trygg og sikker

Prosessen kontrolleres av sensorer som måler de mest sentrale parameterne under desinfeksjons prosessen; konsentrasjon av hydrogenperoksid, temperatur og luftfuktighet. Dette sikrer at desinfeksjons prosessen gjennomføres med verifisert og kontrollert virkningsgrad, samtidig som all prosessdokumentasjon genereres automatisk og sendes til deg.

Decon-X leverer til helseinstitusjoner, private husholdninger og bedrifter

Vi leverer utstyr og løsninger til sykehus, sykehjem og ambulanser i Skandinavia i dag, og ser også at det er utfordringer innen matindustri og i bygg/hjem. Våre løsninger er tilgjengelige både gjennom salg, utleie og som totale tjenesteleveranser.

Kontakt oss

Jeg ønsker å motta informasjon fra Decon-X på e-post:

Takk for registrering til å motta informasjon på e-post.

Kontakt oss også gjerne på telefon +47 22 16 51 60 eller epost post@deconx.com.