Avisa Oslo 13. desember 2020

Mer innovasjon gir bedre smittevern

LESERBREV: Koronapandemien har vist oss hvor sterkt samfunnet vårt er. Men pandemien har også tydeliggjort svakhetene våre. Det viktigste tiltaket mot smitte og pandemi er fortsatt å holde avstand, vaske hendene og desinfisere flater. Samtidig finnes det tilgjengelig teknologi som kan gjøre jobben enda bedre. Nå må helseinstitusjonene få verktøyene de trenger for å håndtere fremtidens helseutfordringer.

I 2019 publiserte Direktorat for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) en analyse om mulige krisescenarioer i fremtiden. Blant annet ble det konkludert med at sannsynligheten for en pandemi i løpet av de neste 100 årene var på 75 prosent. Konsekvensene av det gitte scenarioet ble vurdert til å være «svært store».

Få uker senere var scenarioet blitt en realitet. Koronapandemien spredde seg med eksponentiell hastighet rundt om i verden – også her i Norge. Det er legitimt å stille spørsmål om vi var godt nok forberedt på de scenarioene som DSB skisserte når vi befinner oss inne i den andre bølgen av pandemiens herjinger.

Les hele leserbrevet her