Dagens Næringsliv, 08 mars 2020

Innlegg: Ny teknologi trengs også i smittevern

Dagens Næringsliv skriver på lederplass 3. mars at lageret av smittevernutstyr i Norge er for lite. Problemet er ikke kapasitet og antall, men at norsk helsevesen ikke tar i bruk teknologi som kan muliggjøre gjenbruk av helseartikler og redusere smitte.

Helseminister Bent Høie har uttalt «Heldigvis har vi et næringsliv som ønsker å finne løsninger. Vi har nå fått lister over konkrete bedrifter som kan hjelpe». Det neste steget for helsevesenet er å ta i bruk produktene som faktisk er tilgjengelige i Norge for å begrense spredningen av smitte generelt og koronaviruset spesielt.

Les hele artikkelen