Norwegian Smart Care Cluster, 03 mars 2020

Hvordan kan teknologi forebygge spredning av smitte?

Er coronaviruset den første store testen på hvordan innovativ teknologi kan forebygge en pandemi? – Teknologi som avstandsoppfølging gjør det mulig å begrense spredning av smitte, sier Marit Hagland, NSCL.

Coronaviruset synliggjør hvordan ny teknologi kan benyttes for å bekjempe og begrense en mulig global pandemi. Kina benytter blant annet droner, roboter og kunstig intelligens for å bekjempe spredning. Så hvilken teknologi har vi allerede tilgjengelig for den norske helsetjenesten?

Les hele artikkelen