Helsefagarbeideren, 24 februar 2020

Slik skal hjemmetjenesten blir mindre smitteutsatt

Forebygging av infeksjoner i hjemmetjenesten er vanskelig fordi retningslinjer for smittevern hovedsakelig er utviklet for sykehus og sykehjem. Et nytt forskningsprosjekt skal finne ut hvordan hjemmetjenesten kan bli mindre smitteutsatt.

Forskerne ved Universitetet i Sørøst-Norge skal prøve å finne ut hva en del tiltak kan bety for å redusere risikoen for smitte både for helse-personell, brukere og pårørende ved hjemme-behandling…. – I motsetning til sykehusene er ikke vanlige hjem forberedt på å ta imot så mange syke pasienter.

Les hele artikkelen