Bygdanytt, 31 oktober 2019

Osterøytunet viser veg med banebrytande velferdsteknologit

Med desinfeksjonsroboten «Decon-X» skal kvardagen for tilsette og bebuarar endre seg totalt. – No slepp me å bli sjuke på jobb, smiler reinhaldar Sheryl Mutya Endriano-Hansen.

Kvart år blir, ifølgje tal fra Folkehelseinstituttet, om lag 35.000 nordmenn ramma av ein sjukehusinfeksjon. Noko som igjen kostar norske skattebetalarar over to milliardar kroner.

For å hindre spreiing av ulike typar bakteriar og virus har ny norsk teknologi resultert i en robot som skal knekke 99,9999 prosent av alle bakteriar og virus.

Les hele artikkelen