Eidsvoll Ullensaker Blad, 12 september 2019

Robot skal hindre smitte på sykehjem

Ullensaker kommune har gått til anskaffelse av ytterligere to roboter til desinfisering av rom på institusjoner.

Tiem Hansen, renholder i Ullensaker kommune, er én av dem som har brukt robot tidligere.
– Dette er til veldig stor hjelp. Den bruker om lag tre og en halv time på prosessen. Da kan vi gjøre noe annet mens maskinene gjør jobben. Å desinfisere et rom manuelt tar gjerne en hel dag, sider Hansen.

Les hele artikkelen