Dagens Medisin, 31 august 2019

Ny teknologi kan begrense infeksjoner i sykehus

Som samfunn har vi alle et ansvar for at de syke møter et helsevesen som jobber målrettet for å hindre infeksjoner. Man skal ikke bli sykere av å være på sykehus.

FEM PROSENT AV norske pasienter rammes av sykehusinfeksjoner, ifølge en fersk rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI). Å få en infeksjon når immunforsvaret allerede er lavt, kan få alvorlige konsekvenser, og i ytterste fall føre til dødsfall.

Hvert år rammes rundt 35.000 sykehus- og sykehjemspasienter i Norge av farlige infeksjoner.

Les hele artikkelen