Renholdsnytt, februar 2018

Fikk industri-idé etter sykehusinfeksjon

Etter at Bjørn Platou nær mistet armen på grunn av infeksjon, startet han et nytt selskap for å utvikle ny teknologi for desinfisering. I første kvartal 2018 leverer Decon-X sin maskin nummer 100.

Dårlige rutiner og mangelfull manuell desinfisering er noe av årsaken til at bakterier og andre mikrober lettere sprer seg. Manuell desinfisering er dessuten både kostbart og kan være helseskadelig for renholderen. Det mener selskapet Decon-X. Deres utstyr sprer en tåke av desinfiseringsmiddelet hydrogenperoksid (H2O2) ut i rommet, og fjerner dokumentert 99,9999 prosent av alle bakterier, sporer og virus.

Les hele artikkelen