Dagens Medisin, 16 januar 2018

Norsk teknologi kan stoppe bakteriebomben

Norge har mye å bidra med i internasjonalt smittevern, men da må vi tenke ny teknologi. Den finnes.

FOREBYGGING. «Prevention will always beat treatment», og vi må derfor angripe utfordringen med de verktøyene vi har til rådighet. Teknologiske løsninger er nærmere enn vi aner, og vi trenger ikke se langt avgårde etter verktøy som kan bekjempe utbredelsen av multiresistente bakterier.

Les hele artikkelen