Nationen, 30 desember 2017

Automatisk fjerning av bakterier med tåke

Over 35.000 pasienter i Norge opplever en sykehusinfeksjon årlig. Ny teknologi kan fjerne bakteriene maskinelt.

I Norge er omfanget av sykehusinfeksjoner 5,6 prosent i sykehus og 6,2 prosent i sykehjem. Det vil si at 33.000 sykehuspasienter og 2500 sykehjemspasienter opplever en sykehusinfeksjon årlig. Etter at Løten Helsetun tok i bruk maskinen i februar har de ikke hatt noen epidemier.

Les hele artikkelen