Decon-X on food production site

Hvordan bli kvitt listeria?

Sammen med Nofima har vi utført laboratorietester i 2,5 år som så langt viser svært gode resultater for å fjerne listeria som blant annet er en utfordring innen matproduksjon.

Hva er listeria?

Listeria er en bakterie som finnes nesten overalt i jord og slam og vegetasjon, i elver og tjern og i tarmen hos mange dyrearter. Den kan gi en sjelden men alvorlig infeksjon hos mennesker. I Norge er det rapportert 15-50 tilfeller i året.

Symptomer på listeriasmitte

De fleste er asymptomatiske (ingen symptomer), mens noen har diffuse influensalignende symptomer og ofte diaré. De er gjerne smådårlig uten at det medfører legebesøk. For friske folk er ikke listeria farlig.

Hvordan drepe listeria

Siden Listeria-bakterier er robuste og kan vokse uten tilgang på oksygen, og overleve frysing godt, er god hygiene avgjørende for å unngå bakterien. Det gjelder både i produksjonslokaler og hjemme ved kjøkkenbenken. For å drepe listeria bakterien viser Decon-X sin metode seg å vere effektiv.

Hva sier forskning om Decon-X og listeria?

Nofimas tester av Decon-X (fra 2016 - 2018) viser: Effekt av tåkedesinfeksjon mot biofilm av L. monocytogenes. I modellforsøk i en forsøkshall var det ingen overlevende bakterier etter desinfeksjon av biofilm av L. monocytogenes på stål. For biofilm på transportbånd var det over 99% drap både på for- og baksiden, men det var en mindre andel av bakteriene som ble drept på baksiden siden utgangstallet var høyere på baksiden. Det ble observert 99.999% drap av sporer av Geobacillus staerothermohilus under prosesser som gav fullt (>99.999%) drap av L. monocytogenes suspendert 0.9 % NaCl på rustfritt stål.

Foreløpige konklusjoner

Heleroms-desinfeksjon med H2O2 tåke produsert av Decon-X DX1 maskin for å eliminere L. monocytogenes er validert i omgivelser relevante for matproduksjon: Prototypen var effektiv (>99.999% drap) mot fire Listeria monocytogenes stammer påsatt som fuktige dråper på rustfritt stål, under temperaturer relevant for næringsmiddelproduksjon, i modellforsøk i Nofimas forsøkshall.

Les mer om desinfeksjon av næringsmiddelproduksjon

Kvalitetsikring

Aasheim kjøtt AS ønsker automasjon av desinfeksjon. De bruker Decon-X for å kvalitetssikre produksjonen. Våre mobile systemer gir ekstra kvalitetsikring i produksjonslokaler og på utstyr.

Kontakt oss

Jeg ønsker å motta informasjon fra Decon-X på e-post:

Takk for registrering til å motta informasjon på e-post.

Kontakt oss også gjerne på telefon +47 22 16 51 60 eller epost post@deconx.com.