Nozzle in front of hospital bed

Forebygge smitte på sykehjem

Smitte på sykehjem er en stor utfordring for ansatte og pasienter. Pasientsikkerheten står i fare dersom smitteutbrudd oppstår, og ansatte får en ubehagelig hverdag. Til å forebygge smitte har vi utviklet en teknologi som desinfiserer rom og utstyr enkelt og effektivt.

Trygghet for beboere og ansatte

Riktig håndhygiene er et av de viktigste enkelttiltakene for å bryte smittekjeden og hindre at infeksjon oppstår. Håndhygiene hindrer spredning av sykdomsfremkallende mikroorganismer og reduserer dermed risikoen for at du utsettes for infeksjonsfare. I tillegg vil en jevnlig desinfisering av områder og utstyr redusere smitte mellom beboere, pasienter og ansatte.

Smittefrie overflater og utstyr

Vår automatiserte metode for desinfeksjon forebygger smitte. Bakterier, virus og sporer fjernes effektivt fra overflater og utstyr, og du får automatisk en rapport med fakta om desinfeksjons prosessen. Behandlingsmetoden er miljøvennlig og skader ikke møbler, tekstiler eller elektronikk. Ingen giftige kjemikalier benyttes og det er heller ingen skadelige bivirkninger.

Dokumentert sikkerhet

Prosessen kontrolleres av sensorer som måler de mest sentrale parameterne under desinfeksjons prosessen; konsentrasjon av hydrogenperoksid, temperatur og luftfuktighet. Dette sikrer at desinfeksjons prosessen gjennomføres med verifisert og kontrollert virkningsgrad, samtidig som all prosessdokumentasjon genereres automatisk og sendes til bruker av maskinen. På denne måten kan brukeren med sikkerhet vite at desinfiseringen, som foregår bak lukkede dører, er gjennomført på godkjent måte.

Tips til håndtering av smitteutbrudd – basert på erfaringer fra kunder

  • Pasienter med smitte isoleres
  • Kontaminerte rom blir desinfisert med H2O2 robot
  • Strenge restriksjoner for bevegelse av pasienter på avdelingen
  • Alle pasienter screenes inn og ut av avdelingen
  • Grundig vask og renhold
  • Viktig med god håndhygiene for å hindre smittespredning

Hvordan virker desinfeksjonsroboten?

  • Decon-X metoden er skånsom og skader ikke møbler, tekstiler eller elektronikk. Restproduktet er miljøvennlig og består kun av oksygen og vanndamp. Ved hjelp av sensorer og kommunikasjon sendes varsel dersom noe går galt underveis.

Les mer

Les mer om roboten her

Bla i vår brosjyre

 

En global utfordring

Smitte og antibiotika resistens utgjør en av de største utfordringene for helsetjenesten i årene som kommer. Det er svært viktig å forebygge smitte i helseinstitusjoner, for hver enkelt pasient, og for helsepersonell som både står i fare for å spre smitte og for selv å bli smittet. Ved å redusere infeksjonsfaren vil også behovet for å bruke antibiotika gå ned.


Kontakt oss

Jeg ønsker å motta informasjon fra Decon-X på e-post:

Takk for registrering til å motta informasjon på e-post.

Kontakt oss også gjerne på telefon +47 22 16 51 60 eller epost post@deconx.com.