Desinfeksjonsrobot – innovasjon av tradisjonell smittevask

Desinfeksjonsroboten fra Decon-X fjerner virus, bakterier og sporer fra rom og utstyr. Å forebygge og stoppe smittespredning ved hjelp av kunnskap og teknologi er vår viktigste misjon. For å stoppe smitte er det viktig å ha gode basale smittevernrutiner for rengjøring, håndhygiene og beskyttelsesutstyr, samt tydelige regler for smittehåndtering. Vår norskutviklede desinfeksjonsrobot erstatter tradisjonell smittevask. Desinfeksjonsroboten er allerede tatt i bruk ved mer enn 300 helseinstitusjoner i Europa.

Hvordan virker desinfeksjonsroboten?

 • Decon-X metoden for desinfisering reduserer beviselig risiko for smitte ved å fjerne 99,9999% av alle mikrober.
 • Bakterier, virus og sporer fjernes effektivt fra luft, overflater og utstyr.
 • Virkestoffet er <8% hydrogenperoksid som ved hjelp av Decon-X teknologiens spesialutviklede dyse atomiseres til en tørr tåke som fyller rommet, kleber seg til mikrobene, etser seg gjennom det ytre skallet og oksyderer mikrobenes kjerne slik at de tilintetgjøres.
 • Prosessen overvåkes av sensorer som sikrer jevn tilføring og distribusjon av virkestoffet.
 • Robotens teknologi registrerer prosessen og sender varsler og sluttrapport på SMS og e-post. Alle prosesser loggføres og historiske data kan hentes frem via innlogging til kundeportal.
 • Metoden er skånsom og skader ikke møbler, tekstiler eller elektronikk. Restproduktet er miljøvennlig og består kun av oksygen og vanndamp. Ved hjelp av sensorer og kommunikasjon sendes varsel dersom noe går galt underveis.

Vil du vite mer?

Løsninger

Mobil enhet (DX1), mobil enhet m uttrekkbar dyse (DX1F), fastmontert system (DX3)

desinfeksjonsrobot-usecase

Desinfeksjonsoboten kan enten eies eller leies. Supportavtale medfølger. Brukere får grundig opplæring. Vi kan også rykke ut på akutte oppdrag. Kontakt oss så finner vi en løsning som passer for deres behov.

Desinfisering med Decon-X er enkelt

 • Plasser desinfeksjonsroboten i rommet som ønskes desinfisert.
 • Gjennomfør enkle forberedelser, start roboten og forlat rommet.
 • Rapport sendes automatisk via SMS eller e-post når desinfeksjonen er ferdig.

Hvor brukes roboten i dag?

Helse
Sykehus, sykehjem, hjelpemiddelsentraler, laboratorium, dyresykehus, (treningssenter)
Eiendom
Fjerne røyklukt etter brann eller sigarettrøyk. Fjerne soppsporer etter fuktskader.
I produksjonslokaler for mat
Fjerne listeria fra produksjonsutstyr. Fjerne muggsoppsporer fra lager.

Kravspesifikasjon til desinfeksjonsrobot

 • Kontroll av parameterne under desinfeksjons prosessen; konsentrasjon av hydrogenperoksid, temperatur og luftfuktighet
 • Dokumentasjon av adekvat fordeling og konsentrasjon av virkestoffet hver gang den brukes
 • Kompressor som sikrer distribusjon av virkestoffet i hele rommmet
 • Roboten skal ha innstillinger som kan tilpasses ulike rom, inventar og utstyr
 • Må være lett å bruke - enkel brukerveiledning på norsk må følge med
 • Nødvendig ekstrautstyr til blant annet tetting av ventiler bør medfølge
 • Dokumentasjon på at prosessen er trygg (ikke helseskadelig) for personalet må kunne gis
 • Dokumentasjon av hele desinfeksjonsprosessen, og uttak av rapporter på prosessen må være tilgjengelig
 • Systematisk service som inkluderer validering må foretas
 • System for jevnlig kalibrering og kvalitetssikring av desinfeksjonsroboten må iverksettes
 • Avtale om assistanse/support fra leverandør må inngås

Tryggere inneklima

Innovasjon av tradisjonell smittevask trygger inneklima og gir en bedre hverdag for ansatte, pasienter og beboere på helseinstitusjoner. Metoden for desinfisering reduserer beviselig risiko for smitte. Bakterier, virus og sporer fjernes effektivt fra luft, overflater og utstyr, og brukeren får automatisk en rapport med fakta om desinfiseringsprosessen.

Bla i vår brosjyre

 

Smittevask

Les mer om smittevask her

Kontakt oss

Jeg ønsker å motta informasjon fra Decon-X på e-post:

Takk for registrering til å motta informasjon på e-post.

Kontakt oss også gjerne på telefon +47 22 16 51 60 eller epost post@deconx.com.