Decon-X on food production site

Desinfeksjon av næringsmiddelproduksjon

Matsikkerhet, smittevern og hygiene er jevnt over veldig godt ivaretatt i Norge. Dette er viktig for at forbrukerne skal beholde høy tillit til norsk mat og til norsk næringsmiddelproduksjon. Decon-X ønsker å bidra med nye metoder til kvalitetssikring og ekstra trygghet ved kunderevisjon.

Hvorfor er det viktig å desinfisere?

Trygg mat er en sentral forutsetning for tillit. Det betyr at maten ikke må inneholde mikroorganismer, miljøgifter eller fremmedelement som gjør oss syke.

Les mer om hvordan du blir kvitt listeria

Hvordan kan Decon-X hjelpe?

Vi leverer tjenester, mobile og fastmonterte desinfeksjonssystemer til næringsmiddelproduksjon og helseinstitusjoner i Norden. Decon-X er en ny løsning for desinfeksjon basert på automatisert teknologi som fjerner mikroorganismer som bakterier, virus og sporer fra overflater og utstyr.

Hva sier forskning om Decon-X og listeria?

Nofimas tester av Decon-X (fra 2016 - 2018) viser: Effekt av tåkedesinfeksjon mot biofilm av L. monocytogenes. I modellforsøk i en forsøkshall var det ingen overlevende bakterier etter desinfeksjon av biofilm av L. monocytogenes på stål. For biofilm på transportbånd var det over 99% drap både på for- og baksiden, men det var en mindre andel av bakteriene som ble drept på baksiden siden utgangstallet var høyere på baksiden. Det ble observert 99.999% drap av sporer av Geobacillus staerothermohilus under prosesser som gav fullt (>99.999%) drap av L. monocytogenes suspendert 0.9 % NaCl på rustfritt stål.

Foreløpige konklusjoner

Heleroms-desinfeksjon med H2O2 tåke produsert av Deconx DX1 maskin for å eliminere L. monocytogenes er validert i omgivelser relevante for matproduksjon: Prototypen var effektiv (>99.999% drap) mot fire Listeria monocytogenes stammer påsatt som fuktige dråper på rustfritt stål, under temperaturer relevant for næringsmiddelproduksjon, i modellforsøk i Nofimas forsøkshall.

Les mer om desinfeksjon av storkjøkken, hotell og restaurant

Kvalitetsikring

Aasheim kjøtt AS ønsker automasjon av desinfeksjon. De bruker Decon-X for å kvalitetssikre produksjonen. Våre mobile systemer gir ekstra kvalitetsikring i produksjonslokaler og på utstyr.

Kontakt oss

Jeg ønsker å motta informasjon fra Decon-X på e-post:

Takk for registrering til å motta informasjon på e-post.

Kontakt oss også gjerne på telefon +47 22 16 51 60 eller epost post@deconx.com.