Decon-X in hospital lab

Desinfeksjon av behandlingshjelpemidler

Norske sykehus desinfiserer jevnlig teknisk utstyr med forskjellige metoder og kjemikalier. Felles for alle er at kvaliteten på desinfeksjonen er svært viktig. For å gjøre jobben enkel og effektiv har vi utviklet en robot som kan sikre godt resultat og dokumentere det hver gang.

Hvordan desinfiserer Decon-X behandlingshjelpemidler?

Vår automatiserte metode for desinfeksjon reduserer beviselig risiko for smitte. Bakterier, virus og sporer fjernes effektivt fra overflater og utstyr, og du får automatisk en rapport med fakta om desinfeksjons prosessen. Behandlingsmetoden er miljøvennlig og skader ikke møbler, tekstiler eller elektronikk. Ingen giftige kjemikalier brukes og det er heller ingen skadelige bivirkninger.

Desinfisering med Decon-X er enkelt

  • Inspiser området og sørg for at det er rent og at organisk avfall er fjernet
  • Plassér roboten i rommet med behandlingshjelpemidler som ønskes desinfisert.
  • Trykk på “start” knappen, og forlat rommet.
  • Rapport sendes automatisk via SMS eller e-post når desinfiseringen er ferdig.

Trygg og sikker

Prosessen kontrolleres av sensorer som måler de mest sentrale parameterne under desinfeksjons prosessen; konsentrasjon av hydrogenperoksid, temperatur og luftfuktighet. Dette sikrer at desinfiserings prosessen gjennomføres med verifisert og kontrollert virkningsgrad, samtidig som all prosessdokumentasjon genereres automatisk og sendes til bruker av maskinen.

Decon-X leverer til helseinstitusjoner, private husholdninger og bedrifter

Vi leverer utstyr og løsninger til sykehus, sykehjem og ambulanser i Skandinavia i dag, og ser også at det er utfordringer innen matindustri og i bygg/hjem. Våre løsninger er tilgjengelige både gjennom salg, utleie og som totale tjenesteleveranser.

Forebygging av smitte på sykehjem
Forebygging av smitte på sykehus

Kontakt oss

Jeg ønsker å motta informasjon fra Decon-X på e-post:

Takk for registrering til å motta informasjon på e-post.

Kontakt oss også gjerne på telefon +47 22 16 51 60 eller epost post@deconx.com.