Vi fjerner all smitte

Decon-X er en intelligent desinfiserings-robot som effektivt fjerner selv de mest resistente mikrober, også virus som er mer resistente enn Korona-virus.

Forskning på helt nye virus tar tid, og selv om ingen ennå har nådd å påvise direkte desinfeksjons-effekter på det nye virus SARS-CoV-2, så har Decon-X dokumentert sin effekt på langt mer resistente mikrober. Dette skjer ved hjelp av forstøvet hydrogenperoksid som fyller det lukkede rommet som skal desinfiseres.

En forskningsartikkel, publisert 31. januar 2020 av G. Kampf et al. i Journal of Hospital Infection, viser at Hydrogenperoksid er effektivt mot Korona. Basert på en gjennomgang av 22 tidligere studier dokumenteres det at:

 1. Koronavirus kan overleve på visse overflater i opptil ni dager
 2. Hydrogenperoksid dreper effektivt Koronavirus på overflater

Teknologien vi bruker inkluderer sensorer som gir signaler til roboten om tetthet, fuktighet og temperatur i rommet. Prosessen dokumenteres fortløpende, og sender informasjon trådløst til brukeren som på denne måten kan følge med på det som skjer uten å selv være i rommet.

Desinfisering med Decon-X er skånsom og skader ikke møbler eller teknisk utstyr. Decon-X roboten kan brukes over alt. Våre kunder desinfiserer områder på sykehus, sykehjem, ambulanser og veterinærklinikker. Våre løsninger er tilgjengelige både gjennom salg, utleie og som totale tjenesteleveranser.

Se også helt ny informasjon fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) om overlevelse evnen til korona-viruset her: Informasjon om overlevelse fra CDC

Innovativt smittevern – Vi stopper smitte

Takket være våre partnere og kunder, har vi sammen skapt god beredskap og godt smittevern i Norge. Vi har sammen over 150 desinfeksjonsroboter i bruk hos mer enn 110 helseinstitusjoner, hos sykehus, sykehjem, ambulanse-sentere og hjelpemiddelsentraler. Med Decon-X foretar dere en ‘intelligent og smart desinfeksjon’ med effektiv, ufarlig, konstant lav konsentrasjon av H2O2. Desinfeksjons teknologien fyller områdene med en tørr tåke, prosessen kontrolleres og verifiseres ved bruk av sensor teknologi og gir dere som brukere beskjed om at prosessen er utført korrekt og at dere har fjernet 99.9999% av alle mikrober i området.

Slik fungerer desinfeksjonsroboten

Roboten er enkel å bruke – alle områder hvor luft kommer til blir desinfisert.

Trygg desinfisering av rom og utstyr

Unngå smitte hos mennesker og dyr ved hjelp av desinfiserings-robot. Vår teknologi er forskningsbasert og utviklet og produsert i Norge. Roboten genererer tørr tåke fra hydrogenperoksid og brukes både forebyggende og ved utbrudd. Tåken fyller rommet og fjerner 99,9999% av alle bakterier, virus og sporer fra inventar og teknisk utstyr.

Lett å bruke
 • Plassér roboten i rommet som ønskes desinfisert.
 • Trykk på knappen, og forlat rommet.
 • Rapport sendes automatisk.
 • Med roboten fra Decon-X får alle som jobber med desinfisering en enklere hverdag.

  Internet of Things - IoT
  Sensorer registrerer prosessen og sikrer at desinfiseringen gjennomføres med verifisert og kontrollert virkningsgrad. All prosess-dokumentasjon genereres i en rapport som automatisk sendes til bruker av roboten på sms/e-post.
  Skånsom
  Desinfisering med Decon-X er skånsom og skader ikke møbler eller teknisk utstyr. Decon-X roboten kan brukes over alt. Våre kunder desinfiserer områder på veterinærklinikker, treningsrom, helse-institusjoner, storkjøkken og i produksjonslokaler for mat. Våre løsninger er tilgjengelige både gjennom salg, utleie og som totale tjenesteleveranser.

  «Dokumentasjonen viser at produktet er effektivt mot gram positive og gram negative bakterier, sporer, virus og sopp.» - Statens Legemiddelverk

  Helse

  Helse institusjoner

  Hvert år er det over 35.000 mennesker som rammes av sykehusinfeksjoner i Norge. Mellom 2000 og 4000 mister livet. Med Decon-X DX1-roboten blir arbeidet med desinfisering mye enklere. Desinfiser jevnlig områder som er utsatt for smitte – og også brukerutstyr – for å begrense utbrudd og hindre kontaktsmitte. Roboten omgjør kjemikalier til bittesmå dråper, så små at de ikke etterlater fuktighet. Vi kaller det en tørr tåke. Den tørre tåken omslutter alt i rommet og fjerner alle mikrober som kan forårsake sykehusinfeksjoner. Løsningen vår erstatter tradisjonell smittevask, og gjør hverdagen tryggere for både pasienter og ansatte. Spør oss om dokumentasjon – og om referanser i ditt nærområde.

  Les om Decon-X i Renholdsnytt.

  Sykehus

  Pasienter på sykehus er ekstra utsatt for smitte og har svekket immunforsvar av forskjellig grad. Alle som er innom et pasientrom er potensielle smittebærere, det være seg både personell, besøkende og pasienter.

  Et pasientroms nattbord, skapdører, vask og kran har mange kriker og kroker som kan være utfordrende å desinfisere med klut. Mikrober kan også feste seg til gardiner og forheng, og sitter og venter, ofte i flere måneder, til de finner noe annet å feste seg til.

  Pasientrom, toaletter, isolat og andre rom på et sykehus er enkle å desinfisere med Decon-X metoden. Desinfiseringståken fra Decon-X roboten omslutter alt som står i rommet, og skader ikke tekstiler, teknisk utstyr eller annet. Tåken fjerner beviselig alle mikrober, og rapporten som mottas automatisk i etterkant av prosessen dokumenterer at gjennomføringen er vellykket – og varsel sendes når det igjen er trygt å gå inn i rommet.

  I dag benyttes både mobile roboter og fastmonterte system fra Decon-X på sykehus.

  Les mer om infeksjon og smittevern.

  Les mer om hvordan man kan forebygge smitte på sykehus.

  Sykehjem

  På sykehjem ser vi flere forskjellige typer av smitte-utbrudd. Noro-virus, ESBL, MRSA og VRE er blant de mest kjente. Utbrudd av smitte på sykehjem rammer en svært sårbar gruppe, og må stoppes så raskt som mulig. Metoden fra Decon-X er hurtig og effektiv. Roboten er alltid klar for oppdrag, til alle døgnets tider. Slik unngås unødig ventetid og omkostninger ved at rom ikke er klargjort.

  Roboten fra Decon-X kan også med fordel brukes preventivt, for å hindre at utbrudd oppstår. Sykehjem huser beboere på langtidsopphold samt at flere er innom på kommunal akutt døgnenhet, også kalt KAD-avdeling, rehabilitering eller akuttplass. Desinfisering i forkant av at en ny beboer inntar rommet behøves uansett. Trygg desinfisering av sykehjemsrom sikrer at den forrige beboeren er flyttet helt ut.

  Teknisk utstyr, gardiner, overflater i lukkede rom gjøres alt på en gang med roboten fra Decon-X. Når prosessen er ferdig vil roboten gi beskjed om at det er trygt å gå inn i rommet ved hjelp av de integrerte sensorene i roboten.

  Les hvordan man kan bli kvitt Noro-virus.

  Laboratorium

  Dersom uønskede mikrober befinner seg i et laboratorium under tester og forsøk kan dette føre til usikre resultat. Ved desinfisering med Decon-X-robotens tørre tåke klargjøres laboratoriet til neste forsøk på en enkel og trygg måte. Decon-X metoden benyttes i flere typer laboratorier. Metoden fjerner mikrober fra rom, overflater og utstyr, etterlater ikke fuktighet og skader ikke teknisk utstyr. Roboten er enkel å bruke, og kan settes i gang etter endt prosjekt for å nullstille miljøet i laboratoriet.

  Decon-X er stolte over å være leverandør av utstyr til desinfisering på Nye Campus Ås NMBU. Utstyr og nye løsninger leveres fra 2018.

  Hjelpemiddelsentraler

  Decon-X roboten desinfiserer alt som står i et lukket rom. Medisinskteknisk utstyr og behandlingshjelpemidler kan derfor trygt og enkelt desinfiseres i rommet hvor utstyret står lagret. Brukt utstyr sikres på denne måten slik at smitte ikke videreføres til neste bruker.

  Å vaske utstyr med sprit eller annet desinfiseringsmiddel for hånd er tidkrevende og det er fort gjort å overse et felt på gjenstanden – og etterlate smitte her. Decon-X robotens tørre tåke kommer til overalt hvor luft kommer til, sikkert og trygt. Mengde desinfiseringståke styres av robotens sensorer. Rapporten som genereres underveis dokumenterer at prosessen er vellykket gjennomført. Brukeren får også beskjed om når kjemi-nivået er tilstrekkelig lavt til at det igjen er trygt å gå inn i rommet.

  Desinfeksjon av behandlingshjelpemidler.

  Les artikkel i Budstikka om hvordan Søndre Borgen Sykehjem bruker sin Decon-X robot.

  Ambulanser

  Ambulanser må sikres mot smitte mellom hver pasient. Siden innholdet i ambulanser består av mange små deler og mye teknisk utstyr, er desinfisering en svært møysommelig og tidkrevende prosess å utføre manuelt. Decon-X har utviklet og produsert en modell spesielt rettet mot desinfisering av små områder, som for eksempel ambulanser. Denne modellen har en dyse som kan trekkes ut og settes inne i bilen. Integrert slange på 5 meter og sensorer inne i dysen gjør at roboten hele tiden kontrollerer prosessen og sikrer resultatet. Dysen ledes inn i området som skal desinfiseres, for eksempel ambulansens vindu, som så forsegles slik at området stenges av.

  Vår metode er skånsom og miljøvennlig og fjerner mikrober i luft, på utstyr og på alle flater hvor luft kommer til. Desinfiseringen blir dokumentert og rapport sendes til bruker etter endt prosess på samme måte som våre andre roboter. Også her vil prosessen stoppe automatisk dersom noen av kravene for en vellykket desinfisering ikke blir overholdt. Dette for at personell skal være sikker på at prosessen er gjennomført på en slik måte at alle bakterier og andre mikrober er fjernet. For å hindre at bruker tar i bruk områder for tidlig etter desinfisering kan bruker alltid sjekke med sin robot - på telefon eller PC - når området er trygt å ta i bruk uten beskyttelsesutstyr.

  Decon-X tilbyr en effektiv desinfiseringsmetode for ambulanser og AMK-sentraler.

  Treningsrom

  Enten det er på arbeidsplassen hos ambulanse personell - eller på et privat treningssenter - så brukes treningsrom og garderober av flere mennesker.

  Desinfisering av områdene vil begrense hvor mange som blir berørt av eventuell smitte. Med roboten fra Decon-X kan desinfisering av områdene skje automatisk i løpet av den tiden områdene ikke benyttes. Slik sikres områdene og gjøres tryggere og bedre for alle brukere.

  Decon-X samarbeider med Olympiatoppen og desinfiserer jevnlig treningsrom i Oslo og områder som benyttes av de norske utøverne i forbindelse med større idrettsarrangement. Toppidrettsutøvere kan få et kraftig tilbakeslag i formkurven dersom de blir syke, det kan være avgjørende for triumf eller fiasko. Ved å desinfisere områder hvor flere oppholder seg fjernes uønskede mikrober, og smittefaren reduseres.

  Decon-X stilte også med personell og utstyr i Sør-Korea for å desinfisere alle områder som de aktive norske og amerikanske OL- idrettsutøverne skulle bo, trene og oppholde seg i. Vi gleder oss over de gode resultatene fra Pyeongchang og ser frem til ny felles suksess under sommer OL i Tokyo 2020 og vinter OL i Beijing i 2022.

  Les om forberedelsene til Vinter-OL 2018.

  Dyrehelse

  Veterinærklinikker og dyrehospital

  Økt antibiotikabruk til kjæledyr er en utfordring som Statens legemiddelverk trekker frem i sine rapporter. Den økte bruken gir høyere risiko for at bakterier blir resistente og det er derfor viktig at andre tiltak tas i bruk så raskt som mulig. Mange mikrober har svært lang levetid og smitterisiko reduseres effektivt ved desinfisering av områder hvor smittede dyr har oppholdt seg.

  Ifølge det amerikanske National Center for Foreign Animal Zoonotic Disease Defence (FAZD) er smitte fra dyr til mennesker et økende problem og FAZD skriver at 75% av alle nye infeksjonssykdommer i 2009 kom fra dyr. Jevnlig desinfisering hos veterinærklinikker vil redusere denne risikoen.

  Decon-X reduserer effektivt risikoen for utbrudd og kontaktsmitte via overflater på dyreklinikker og dyrehospital. Robotens desinfeksjons-tåke følger luftstrømmene i rommet, og kommer til overalt. Smitte og utfordringer forbundet med mikrober som MRSP og Parvo-virus fjernes effektivt og enkelt ved hjelp av den automatiserte desinfiserings-metoden fra Decon-X. Prosessen blir alltid automatisk dokumentert og kan monitoreres direkte via telefon, nettbrett eller PC.

  Les Facebook innlegget om Fredrikstad Dyrehospital.

  Laboratorium

  Decon-X er stolte over å levere utstyr til desinfisering av laboratorium på Nye Campus Ås NMBU.

  Statsbygg oppfører det nye veterinærbygget på Campus Ås der Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skal samlokaliseres når de flytter fra Adamstuen i Oslo. Veterinærhøgskolen er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), mens Veterinærinstituttet er et selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt.

  Veterinærbygget vil inneholde avansert utstyr til forskning, diagnostisering og behandling av dyr ved siden av utstyr til undervisning og administrasjon.

  Decon-X metoden er et resultat av norsk forskning og norsk produksjon hvor samarbeidspartnere under Forskningsrådets BIA program og Decon-X har samarbeidet siden 2015. Metoden overvåkes av innebyggede sensorer som sammen med kommunikasjon sørger for prosessovervåkning, automatisk rapportering og at bruker hele tiden kan følge med.

  Prosessovervåkning og alarm sørger for at resultat blir verifisert hver gang og at avvik oppdages og sikrer resultat og bruker. Roboten er enkel å bruke, og kan settes i gang ved endt prosjekt for å nullstille miljøet i laboratoriet.

  Matproduksjon

  Trygg mat

  Trygg mat, smittevern og hygiene er jevnt over veldig godt ivaretatt i Norge. Dette er viktig for at forbrukerne skal beholde høy tillit til norsk mat og til norsk næringsmiddelproduksjon. Likevel er det områder hvor det produseres mat som møter utfordringer, og mange av metodene som benyttes til desinfisering er miljøskadelige og uten tilstrekkelig automatisering eller prosesskontroll.

  Decon-X ønsker å bidra med nye metoder til kvalitetssikring og ekstra trygghet ved kunderevisjon. Nofima har i et prosjekt under Forskningsrådets BIA program sammen med Decon-X undersøkt og verifisert Decon-X sin effekt på Listeria. Testene ble utført i 30 måneder og under forhold som er representative for miljø i områder som brukes til matproduksjon. Prosjektet startet i 2016 og resultatene viser at Decon-X fjerner mer enn 99,999% av Listeria. Artikkelen ble i januar 2019 publisert av Nofima i «The International Journal of Food Microbiology».

  Ta kontakt for å få ditt eksemplar av artikkelen fra Nofima.

  Vår metode for fjerning av mikroorganismer er verifisert hos Statens Serum Institut i Danmark, Karolinska Institutet i Stockholm og ved Dr. Brill Institut i Hamburg. Statens legemiddelverk skriver: «Dokumentasjonen viser at produktet er effektivt mot gram-positive og gram-negative bakterier, sporer, virus og sopp.»

  Løsningen er automatisk og gir en unik kvalitetssikring av produksjonslokalene. Desinfiseringsprosessen vil ikke være til hinder for det daglige arbeidet, den kan utføres når lokalene er stengt. Alarmer, rapporter og avviksmeldinger sendes alltid automatisk til bruker - direkte fra roboten - via SMS eller e-post.

  Produksjonslokaler for mat

  I lokaler hvor mat forberedes og pakkes for salg til forbruker er det veldig viktig å ha strenge rutiner og kontroll med produksjonen. En tilbakekalling av allerede distribuerte produkter er svært kostbart og skadelig for produsentens renommé. Forebygging reduserer risiko for svinn, gir økonomisk gevinst og gjør produksjonen tryggere. Slice-rom kan være utsatt for Listeria, mens det i klimarom er utfordringer med muggsopp og muggsoppsporer. Vår metode fjerner alle mikrober som virus, sopp og sporer, er lett å bruke, og sørger for dokumentasjon på utført desinfisering.

  En produsent av rakfisk som fikk et listeriautbrudd, opplevde ikke bare svekket omdømme – det påførte også bedriften store kostnader. Etter et positivt samarbeid og erfaringsutveksling benytter produsenten nå jevnlig desinfisering fra Decon-X for å sikre at bakterier og virus fjernes fra overflater og utstyr i produksjonslokalet. Slik minimeres sjansene for nye listeriautbrudd. Jevnlig desinfisering er den beste forebygging.

  Les mer om desinfeksjon av næringsmiddelproduksjon.

  Les hvordan man kan fjerne Listeria.

  Storkjøkken og Produksjonskjøkken

  Vi vet at det finnes mikroorganismer i mat som kan gjøre folk syke. Disse er usynlige, og kan ikke oppdages med det blotte øye. Riktig varmebehandling av maten reduserer risiko for spredning, men på overflater og utstyr overlever mikrober som Salmonella, Listeria, Capylobacter og E. coli ofte i lengre tid. Befinner det seg Norovirus på kjøkkenet kan det resultere i omgangssyke.

  Dersom noen blir syke som følge av matinntak på restaurant medfører det ofte stor negativ oppmerksomhet i media og tap av tillit til bedriften der dette skjedde. Hendelsen kan fort få store økonomiske konsekvenser.

  Alle kjøkken – om det er på en institusjon, hotell, oljeplattform, kantine eller skip – har det samme ansvar overfor ansatte og kunder og skal så langt mulig gjennomføre tiltak som reduserer risiko for smitte. Spesielt omtalt av Mattilsynet er tiltak for å sikre fravær av Listeria.

  Mattilsynet gjennomfører hyppige kontroller og avdekker behov for bedre regelverksetterlevelse hos de fleste av de kontrollerte virksomhetene. Når metoden fra Decon-X benyttes genereres automatisk en rapport som bekrefter når, hvor og av hvem en komplett desinfiseringsprosess ble gjennomført.

  Les mer om desinfeksjon av storkjøkken.

  Desinfisering med Decon-X

  Decon-X sin automatiserte metode for desinfisering reduserer beviselig risiko for smitte. Bakterier, virus og sporer fjernes effektivt fra alle overflater og utstyr.

  Berøringsskjerm
  Enkel betjening av roboten. Logg inn med personlig kode på robotens touch-screen, velg forhånds programmert rom og trykk start.
  Integrerte sensorer
  Prosessen kontrolleres av sensorer som måler de mest sentrale parameterne under desinfiseringen; konsentrasjon av hydrogenperoksid, temperatur og luftfuktighet.
  Overvåking
  De innebyggede sensorene sikrer at eventuelle avvik som åpent vindu, ventilasjon eller utett rom meldes direkte til operatør på SMS og/eller e-post.
  Rapportering
  Teknologien sikrer at informasjon om prosessen lagres, og at slutt-rapport automatisk sendes til bruker når desinfiseringen er gjennomført uten avvik.
  Trådløs tilkobling
  IoT – Internet of Things. Vårt personell kan logge inn på din robot og hjelpe deg der du er. Innebygget kommunikasjon gjør også at brukeren får informasjon og kan følge hele prosessen via mobil eller PC.
  Desinfiseringsvæske
  Kannen med desinfiseringsvæske plasseres i roboten, og roboten suger selv opp den mengden væske som behøves. Den tørre tåken som roboten lager fjerner effektivt bakterier, sporer og virus uten å skade miljøet.
  Dyse
  Desinfiseringsvæsken blir forstøvet i den spesialutviklede dysen. Den tørre tåken kommer til over alt hvor luft kommer til og er ikke skadelig for møbler, tekstiler eller elektronikk.
  Hjul
  Desinfiserings-roboten er lett å flytte på med gode hjul og kraftige håndtak. Dette muliggjør flerbruk. Jo oftere den blir brukt, jo mer lønnsom er investeringen.

  «Dokumentasjonen viser at produktet er effektivt mot gram positive og gram negative bakterier, sporer, virus og sopp.»
  -Statens legemiddelverk

  Sykehusinfeksjoner

  I samarbeid med Computas har Decon-X laget en rapport som belyser omfanget av sykehusinfeksjoner i Norge, hva det koster samfunnet og den enkelte, samt potensialet ved forebygging og reduksjon av antall sykehusinfeksjoner. Rapporten gir oppdaterte tall for kostnader av sykehusinfeksjoner i norske sykehus og viser også hvor mye samfunnet kan spare ved å sette i gang tiltak for å få ned antall pasienter som smittes:

  • Sykehusinfeksjoner i Norge koster 2,1 milliarder kroner årlig
  • En 10% reduksjon i antall sykehusinfeksjoner kan spare Helse-Norge for 208 millioner kroner årlig
  • Strukturert arbeid for å forebygge sykehusinfeksjoner medvirker til reduksjon av infeksjonstilfeller og er kostnadsbesparende.

  Ta kontakt for å få tilsendt Computas-rapporten.

  Matproduksjon

  Områder hvor bakterier og smitte er et problem vil ha fordel av automatisk desinfisering. Flere produksjonslokaler for mat har tatt i bruk roboten fra Decon-X til desinfiseringsarbeid. I forbindelse med kjøttproduksjon er det risiko for Listeria, og på storkjøkken ser vi problemer med både Listeria og Norovirus.

  Ethvert utbrudd er kostbart, og krever effektiv og sikker håndtering slik at man raskt kan komme i gang igjen med normal produksjon for å begrense kostnadene. Vår automatiske desinfisering gjøres uten behov for manuell desinfisering - dette reduserer også utgifter forbundet med arbeidskraft.

  Desinfisering med Decon-X roboten kan utføres når produksjons-lokalene ikke er i bruk. Siste mann som går kan starte prosessen ved å trykke på roboten. Rapport av prosessen blir automatisk sendt til brukeren som dokumentasjon på at desinfisering er gjennomført.

  Jevnlig automatisk desinfisering har en positiv preventiv virkning, og sikrer områdene mot utbrudd og kontaktsmitte.

  Oppsummert:

  • Utbrudd i produksjonslokaler er kostbart.
  • Stopp av produksjon må begrenses, og nede-tid er avgjørende.
  • Desinfisering med Decon-X gjøres raskt og automatisk, uten hender.
  • Kan gjøres om natten, når lokalene ikke er i bruk.
  • Automatisk rapport dokumenterer resultatet.
  • Jevnlig automatisk desinfisering har preventiv virkning.

  Våre løsninger tilpasses brukernes behov og maskiner kan leies, kjøpes eller bestilles som en total serviceleveranse.

  Ved utbrudd rykker Decon-X raskt ut og samarbeider med kunde for å finne den mest optimale løsningen for å begrense omfanget av utbruddet.

  Kan vår metode for desinfisering hjelpe deg? Spør oss.

  Ta kontakt med oss i dag.

  I 2009 var Bjørn Platou nær ved å miste armen som følge av en sykehusinfeksjon etter en operasjon i skulderen. Denne erfaringen var inspirasjonen og foranledningen til at han involverte seg i arbeidet med å videreutvikle Decon-X-metoden for desinfisering.

  Oppgaven var å utvikle en brukervennlig automatisk desinfiseringsrobot som dokumenterte og kontrollerte prosessene. Den første roboten var klar i 2014.

  Vårt viktigste mål er å alltid sørge for en reduksjon av minst 99.9999% av alle mikrober - en log 6 redusering. Dette er et viktig bidrag til bekjempelse av antibiotika resistente bakterier.

  Decon-X har levert løsninger og roboter til helseinstitusjoner i Norge, Sverige og Danmark siden 2014, og har i dag samarbeidspartnere og distributører i Skandinavia, England og Spania. Løsningen brukes også av Olympiatoppen - både i treningsrom og i rom som brukes av utøvere under større arrangement som OL.

  Fra 2018 er Decon-X også brukt innen dyrehelse - der vi sikrer at bur, rom og operasjonsområder er fri for smitte. Vi leverer nå også Decon-X til slakterier og storkjøkken, hvor vår metode gir ekstra sikring mot Listeria.

  Vi er svært opptatt av å videreutvikle metode og teknologi. Les mer under Forskning og utvikling.

  Dagens teknologi er utviklet av Decon-X i samarbeid med partnere i et 4-årig forskningsprosjekt støttet av Norges Forskningsråd's BIA program. Partnere er Nofima, Christian Michelsen Research, Gexcon, Grilstad, TINE, Sunnaas Sykehus og Gatehospitalet.

  Et viktig resultat fra forskningsprosjektet er en helautomatisk desinfiseringsløsning i pasientrom som er utviklet i samarbeid med Sunnaas Sykehus sin innovasjonsavdeling og med Tronrud Engineering som teknologipartner. Utviklingen startet i januar 2018 og løsningen ble overlevert til Sunnaas Sykehus i januar 2019. Fastmonterte dyser i pasientrommet styres fra et veggpanel på utsiden av rommet, og gir økt pasient- og ansattsikkerhet.

  Se video fra pasientrommet på Sunnaas sykehus:

  Tildelingen fra Forskningsrådet bidrar, sammen med kompetanse og erfaring fra prosjektpartnere, til at vi kan forske videre på å begrense sykehusinfeksjoner, og satse på utvidet forskning til bruk innen nye områder - som for eksempel fjerning av bakterier innen matproduksjon. Flere områder har store utfordringer i dag, og mange av metodene som benyttes er miljøskadelige og uten tilstrekkelig automatisering eller prosesskontroll. Nofima har sammen med Decon-X undersøkt og verifisert Decon-X sin effekt på Listeria under forhold som er representative for miljø i områder for matproduksjon. Aktiviteten startet i 2016 og de første resultatene som viser at Decon-X fjerner 99,999% av Listeria ble i januar 2019 publisert av Nofima i «the International Journal of Food Microbiology».

  Ta kontakt for å få ditt eksemplar av Nofima's artikkel.

  Vår metode for fjerning av mikroorganismer er verifisert hos Statens Serum Institut i Danmark, Karolinska Institutet i Stockholm og ved Dr. Brill Institut i Hamburg. Statens legemiddelverk uttaler: «Dokumentasjonen viser at produktet er effektivt mot gram-positive og gram-negative bakterier, sporer, virus og sopp.»

  Decon-X sin teknologi er utviklet i Norge og produseres i Hønefoss av Tronrud Engineering.

  Nyheter

  • Drammensavisa, 24. februar 2021

   Renser rom for virus og bakterier med 99,99 prosent effekt

   Les mer
  • Renholdsnytt 15. februar 2021

   Decon-X-robot godkjent etter ny standard

   Les mer
  • Avisa Oslo 10. februar 2021

   Denne roboten er blitt et viktig ledd i å bekjempe korona

   Les mer

  Decon-X samarbeider med:

  Kontakt oss

  Jeg ønsker å motta informasjon fra Decon-X på e-post:

  Takk for registrering til å motta informasjon på e-post.

  Kontakt oss også gjerne på telefon +47 22 16 51 60 eller epost post@deconx.com.