Trygg desinfisering av rom og utstyr

Unngå smitte hos mennesker og dyr ved hjelp av desinfiserings-robot. Vår teknologi er forskningsbasert og utviklet og produsert i Norge. Roboten genererer tørr tåke fra hydrogenperoksid og brukes både forebyggende og ved utbrudd. Tåken fyller rommet og fjerner 99,9999% av alle bakterier, virus og sporer fra inventar og teknisk utstyr.

Lett å bruke
 • Plassér roboten i rommet som ønskes desinfisert.
 • Trykk på knappen, og forlat rommet.
 • Rapport sendes automatisk.
 • Med roboten fra Decon-X får alle som jobber med desinfisering en enklere hverdag.

  Internet of Things - IoT
  Sensorer registrerer prosessen og sikrer at desinfiseringen gjennomføres med verifisert og kontrollert virkningsgrad. All prosess-dokumentasjon genereres i en rapport som automatisk sendes til bruker av roboten på sms/e-post.
  Skånsom
  Desinfisering med Decon-X er skånsom og skader ikke møbler eller teknisk utstyr. Decon-X roboten kan brukes over alt. Våre kunder desinfiserer områder på veterinærklinikker, treningsrom, helse-institusjoner, storkjøkken og i produksjonslokaler for mat. Våre løsninger er tilgjengelige både gjennom salg, utleie og som totale tjenesteleveranser.

  «Dokumentasjonen viser at produktet er effektivt mot gram positive og gram negative bakterier, sporer, virus og sopp.» - Statens Legemiddelverk

  Slik fungerer teknologien

  Roboten er enkel å bruke – alle områder hvor luft kommer til blir desinfisert.

  Helse

  Helse institusjoner

  Hvert år er det over 35.000 mennesker som rammes av sykehusinfeksjoner i Norge. Mellom 2000 og 4000 mister livet. Med Decon-X roboten blir arbeidet med desinfisering mye enklere. Desinfiser operasjonsstuer, prematuravdelinger, sengeposter og laboratoriemiljø med Decon-X DX1. Roboten fjerner alle mikrober som kan forårsake sykehusinfeksjoner. Løsningen vår erstatter tradisjonell smittevask, og gjør hverdagen tryggere for både pasienter og ansatte. Spør oss om dokumentasjon - og om referanser i ditt nærområde.

  Les mer om infeksjon og smittevern.

  Les mer om desinfeksjon av medisinsk utstyr.

  Les artikkel i Renholdsnytt.

  Hjelpemiddelsentraler

  Decon-X roboten desinfiserer alt som står i et lukket rom. Medisinskteknisk utstyr og behandlingshjelpemidler kan derfor trygt og enkelt desinfiseres der utstyret står lagret. Brukt utstyr sikres på denne måten slik at smitte ikke videreføres til neste bruker.

  Ambulanser

  En ambulanse er fylt av teknisk utstyr, og må sikres mot smitte mellom hver pasient. Decon-X tilbyr en effektiv desinfiseringsmetode for ambulanser og AMK-sentraler. Vår metode er skånsom og miljøvennlig og fjerner mikrober i luftrommet, på utstyr og på flater hvor luft kommer til.

  Idrett og trening

  Treningsrom fylles hurtig av bakterier. Desinfisering av områdene vil stoppe utviklingen av bakterier, og nullstille miljøet. Decon-X benyttes regelmessig av Olympiatoppen i Oslo til desinfisering av treningsrom. Samarbeidet med Olympiatoppen gjør at vi også sammen desinfiserer områder som utøverne skal bruke i forbindelse med større idretts arrangement. Decon-X stilte også med personell og utstyr for å desinfisere områdene som det norske ski-landslagets brukte i OL-leiren i Sør Korea. Godt resultat og samarbeid gjorde at det amerikanske ski landslaget også fikk sine områder desinfisert og sikret under samme OL. Vi gleder oss over god flyt i samarbeidet og ser frem til ny felles suksess under OL i Tokyo 2020 og Beijing i 2022.

  Les om forberedelsene til OL.

  Dyrehelse

  Verinærklinikker og dyrehospital

  Økt antibiotikabruk til kjæledyr er en utfordring som Statens Legemiddelverk trekker frem i sine rapporter. Decon-X reduserer effektivt risikoen for utbrudd og kontaktsmitte via overflater på dyreklinikker og -hospital. Utfordringer og smitte med mikrober som MRSP og Parvo-virus fjernes ved hjelp av den automatiserte desinfiserings-metoden fra Decon-X.

  Les Facebook innlegget om Fredrikstad Dyrehospital.

  Matproduksjon

  Produksjonslokaler for mat

  Trygg mat, smittevern og hygiene er jevnt over veldig godt ivaretatt i Norge. Dette er viktig for at forbrukerne skal beholde høy tillit til norsk mat og til norsk næringsmiddelproduksjon. Decon-X ønsker å bidra med nye metoder til kvalitetssikring og ekstra trygghet ved kunderevisjon. Vår metode er lett å bruke, og sørger for dokumentasjon på utført desinfisering. Forebygging reduserer risiko for svinn, og gir økonomisk gevinst. Slice-rommet er utsatt for Listeriose, som forårsaker Listeria, mens det i klimarom er utfordringer med muggsopp. Vår metode er testet av Nofima i et prosjekt som startet i 2016 og hvor resultatene viser god effekt på fjerning av Listeria. Desinfiseringsprosessen kan utføres når lokalene er stengt, og hindrer ikke det daglige arbeidet.

  Les mer om desinfeksjon av næringsmiddelproduksjon.

  Les mer om fjerning av Listeria.

  Storkjøkken og Produksjonskjøkken

  Mattilsynet gjennomfører hyppige kontroller og avdekker behov for bedre regelverksetterlevelse hos de fleste av de kontrollerte virksomhetene. Listeria er en kjent utfordring. Vår metode for desinfeksjon er testet av Nofima over lengre tid og viser god effekt på fjerning av listeria. Løsningen er automatisk og gir deg en unik kvalitetssikring av dine produksjonslokaler. Desinfiseringsprosessen kan utføres når lokalene er stengt, og hindrer ikke det daglige arbeidet.

  Les mer om desinfeksjon av kjøkken.

  Forskning og utvikling

  Decon-X ble i januar 2016 tildelt støtte fra Norges Forskningsråd for prosjektet: Neste generasjon desinfiseringsmaskin og nye områder for automatisert desinfisering (Innovasjonsprosjekt i næringslivet - BIA). Partnere i prosjektet er Nofima, Christian Michelsen Research, Gexcon, Grilstad, Sunnaas Sykehus og Gatehospitalet.

  Tildelingen fra Forskningsrådet bidrar sammen med kompetanse og erfaring fra prosjektpartnere til at man kan forske videre på å begrense sykehusinfeksjoner, og også satse på utvidet forskning til bruk innen nye områder - som for eksempel fjerning av bakterier innen matproduksjon. Flere områder har store utfordringer i dag, og mange av metodene som benyttes er miljøskadelige og uten tilstrekkelig automatisering eller prosesskontroll.

  Decon-X teknologi og maskiner er utviklet i Norge og produseres i Hønefoss av Tronrud Engineering.

  Kontakt oss for å motta kopi av artikkel Nofima har publisert i International Journal of Food Microbiology som viser effekt av Decon-X metoden på Listeria.

  Desinfisering med Decon-X

  Decon-X sin automatiserte metode for desinfisering reduserer beviselig risiko for smitte. Bakterier, virus og sporer fjernes effektivt fra alle overflater og utstyr.

  Berøringsskjerm
  Enkel betjening av roboten. Logg inn med personlig kode på robotens touch-screen, velg forhånds programmert rom og trykk start.
  Integrerte sensorer
  Prosessen kontrolleres av sensorer som måler de mest sentrale parameterne under desinfiseringen; konsentrasjon av hydrogenperoksid, temperatur og luftfuktighet.
  Overvåking
  De innebyggede sensorene sikrer at eventuelle avvik som åpent vindu, ventilasjon eller utett rom meldes direkte til operatør på SMS og/eller e-post.
  Rapportering
  Teknologien sikrer at informasjon om prosessen lagres, og at slutt-rapport automatisk sendes til bruker når desinfiseringen er gjennomført uten avvik.
  Trådløs tilkobling
  IoT – Internet of Things. Vårt personell kan logge inn på din robot og hjelpe deg der du er. Innebygget kommunikasjon gjør også at brukeren får informasjon og kan følge hele prosessen via mobil eller PC.
  Desinfiseringsvæske
  Kannen med desinfiseringsvæske plasseres i roboten, og roboten suger selv opp den mengden væske som behøves. Den tørre tåken som roboten lager fjerner effektivt bakterier, sporer og virus uten å skade miljøet.
  Dyse
  Desinfiseringsvæsken blir forstøvet i den spesialutviklede dysen. Den tørre tåken kommer til over alt hvor luft kommer til og er ikke skadelig for møbler, tekstiler eller elektronikk.
  Hjul
  Desinfiserings-roboten er lett å flytte på med gode hjul og kraftige håndtak. Dette muliggjør flerbruk. Jo oftere den blir brukt, jo mer lønnsom er investeringen.

  «Dokumentasjonen viser at produktet er effektivt mot gram positive og gram negative bakterier, sporer, virus og sopp.»
  -Statens legemiddelverk

  Sykehusinfeksjoner

  I samarbeid med Computas har Decon-X laget en rapport som belyser omfanget av sykehusinfeksjoner i Norge, hva det koster samfunnet og den enkelte, samt potensialet ved forebygging og reduksjon av antall sykehusinfeksjoner. Rapporten gir oppdaterte tall for kostnader av sykehusinfeksjoner i norske sykehus og viser også hvor mye samfunnet kan spare ved å sette i gang tiltak for å få ned antall pasienter som smittes:

  • Sykehusinfeksjoner i Norge koster 2,1 milliarder kroner årlig
  • En 10% reduksjon i antall sykehusinfeksjoner kan spare Helse-Norge for 208 millioner kroner årlig
  • Strukturert arbeid for å forebygge sykehusinfeksjoner medvirker til reduksjon av infeksjonstilfeller og er kostnadsbesparende.

  Ta kontakt for å få tilsendt Computas-rapporten.

  Matproduksjon

  Områder hvor bakterier og smitte er et problem vil ha fordel av automatisk desinfisering. Flere produksjonslokaler for mat har tatt i bruk roboten fra Decon-X til desinfiseringsarbeid. I forbindelse med kjøttproduksjon er det risiko for Listeria, og på storkjøkken ser vi problemer med både Listeria og Norovirus.

  Ethvert utbrudd er kostbart, og krever effektiv og sikker håndtering slik at man raskt kan komme i gang igjen med normal produksjon for å begrense kostnadene. Vår automatiske desinfisering gjøres uten behov for manuell desinfisering - dette reduserer også utgifter forbundet med arbeidskraft.

  Desinfisering med Decon-X roboten kan utføres når produksjons-lokalene ikke er i bruk. Siste mann som går kan starte prosessen ved å trykke på roboten. Rapport av prosessen blir automatisk sendt til brukeren som dokumentasjon på at desinfisering er gjennomført.

  Jevnlig automatisk desinfisering har en positiv preventiv virkning, og sikrer områdene mot utbrudd og kontaktsmitte.

  Oppsummert:

  • Utbrudd i produksjonslokaler er kostbart.
  • Stopp av produksjon må begrenses, og nede-tid er avgjørende.
  • Desinfisering med Decon-X gjøres raskt og automatisk, uten hender.
  • Kan gjøres om natten, når lokalene ikke er i bruk.
  • Automatisk rapport dokumenterer resultatet.
  • Jevnlig automatisk desinfisering har preventiv virkning.

  Våre løsninger tilpasses brukernes behov og maskiner kan leies, kjøpes eller bestilles som en total serviceleveranse.

  Ved utbrudd rykker Decon-X raskt ut og samarbeider med kunde for å finne den mest optimale løsningen for å begrense omfanget av utbruddet.

  Kan vår metode for desinfisering hjelpe deg? Spør oss.

  Ta kontakt med oss i dag.

  I 2009 var Bjørn Platou nær ved å miste armen som følge av en sykehusinfeksjon etter en operasjon i skulderen. Denne erfaringen var inspirasjonen og foranledningen til at han involverte seg i arbeidet med å videreutvikle Decon-X-metoden for desinfisering.

  Oppgaven var å utvikle en brukervennlig automatisk desinfiseringsrobot som dokumenterte og kontrollerte prosessene. Den første roboten var klar i 2014.

  Vårt viktigste mål er å alltid sørge for en reduksjon av minst 99.9999% av alle mikrober - en log 6 redusering. Dette er et viktig bidrag til bekjempelse av antibiotika resistente bakterier.

  Decon-X har levert løsninger og roboter til helseinstitusjoner i Norge, Sverige og Danmark siden 2014, og har i dag samarbeidspartnere og distributører i Skandinavia, England og Spania. Løsningen brukes også av Olympiatoppen - både i treningsrom og i rom som brukes av utøvere under større arrangement som OL.

  Fra 2018 er Decon-X også brukt innen dyrehelse - der vi sikrer at bur, rom og operasjonsområder er fri for smitte. Vi leverer nå også Decon-X til slakterier og storkjøkken, hvor vår metode gir ekstra sikring mot Listeria.

  Vi er svært opptatt av å videreutvikle metode og teknologi. Les mer under Forskning og utvikling.

  Dagens teknologi er utviklet av Decon-X i samarbeid med partnere i et 4-årig forskningsprosjekt støttet av Norges Forskningsråd's BIA program. Partnere er Nofima, Christian Michelsen Research, Gexcon, Grilstad, TINE, Sunnaas Sykehus og Gatehospitalet.

  Et viktig resultat fra forskningsprosjektet er en helautomatisk desinfiseringsløsning i pasientrom som er utviklet i samarbeid med Sunnaas Sykehus sin innovasjonsavdeling og med Tronrud Engineering som teknologipartner. Utviklingen startet i januar 2018 og løsningen ble overlevert til Sunnaas Sykehus i januar 2019. Fastmonterte dyser i pasientrommet styres fra et veggpanel på utsiden av rommet, og gir økt pasient- og ansattsikkerhet.

  Se video fra pasientrommet på Sunnaas sykehus:

  Tildelingen fra Forskningsrådet bidrar, sammen med kompetanse og erfaring fra prosjektpartnere, til at vi kan forske videre på å begrense sykehusinfeksjoner, og satse på utvidet forskning til bruk innen nye områder - som for eksempel fjerning av bakterier innen matproduksjon. Flere områder har store utfordringer i dag, og mange av metodene som benyttes er miljøskadelige og uten tilstrekkelig automatisering eller prosesskontroll. Nofima har sammen med Decon-X undersøkt og verifisert Decon-X sin effekt på Listeria under forhold som er representative for miljø i områder for matproduksjon. Aktiviteten startet i 2016 og de første resultatene som viser at Decon-X fjerner 99,999% av Listeria ble i januar 2019 publisert av Nofima i «the International Journal of Food Microbiology».

  Ta kontakt for å få ditt eksemplar av Nofima's artikkel.

  Vår metode for fjerning av mikroorganismer er verifisert hos Statens Serum Institut i Danmark, Karolinska Institutet i Stockholm og ved Dr. Brill Institut i Hamburg. Statens legemiddelverk uttaler: «Dokumentasjonen viser at produktet er effektivt mot gram-positive og gram-negative bakterier, sporer, virus og sopp.»

  Decon-X sin teknologi er utviklet i Norge og produseres i Hønefoss av Tronrud Engineering.

  Nyheter

  • NRK Østnytt, 22 februar 2019

   Et listeriautbrudd er det verste marerittet for en rakfiskprodusent. I januar ble bakterien oppdaget i et parti fra Slidre Ørretsenter i Hamar. Nå ønsker bedriften å minimere sjansene for nye listeriautbrudd.

   Les mer
  • Hamar Arbeiderblad, 22 februar 2019

   Slidre Ørretsenter på Hamar måtte stoppe all produksjon etter funn av listeriabakterier i rakfisken deres. Nå blir de den første fiskebedriften som tester desinfiseringsrobot.

   Les mer
  • Teknisk Ukeblad, 23 januar 2019

   Dette rommet desinfiserer seg selv. Norsk teknologi fjerner bakterier og smittestoffer på sykehus grundigere og raskere.

   Les mer

  Decon-X samarbeider med:

  Jeg ønsker å motta informasjon fra Decon-X på e-post:

  Vi sender ut nyhetsbrev på e-post cirka 2-4 ganger i måneden. Nyhetsbrevet inneholder informasjon, veiledning og nyhetssaker.

  Når du registrerer e-postadressen din samtykker du til at vi sender deg nyhetsbrev og at vi bruker e-postadressen din til å gjøre dette. Vi vil ikke bruke e-postadressen din til noe annet enn å sende deg nyhetsbrev og eventuelt brukerundersøkelser. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet.

  Opplysningene du registrerer på denne siden lagres på vår server, og de deles ikke med andre.

  Takk for registrering til å motta informasjon på e-post.

  Kontakt oss også gjerne på telefon +47 22 16 51 60 eller epost post@deconx.com.