Deconx passer for

Godt inneklima i hjemmet

For privatpersoner tilbyr vi løsninger for rensing av hus eller rom - enten det er ved husovertakelse, akutte husinfeksjoner eller for jevnlig tilsyn etter avtale.

Les mer om bedring av inneklima

Norges Veterinærhøgskole

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for hestesykdommer.

Problemstilling fra kunde var relatert til et salmonella-utbrudd i hesteavdelingen. Hovedutfordring var å fjerne alt av mikrober samt smittekilde ved alle staller, operasjonsstuer og fellesarealer. Etter befaring med kunde ble det lagt opp en plan hvor vi benyttet atten Deconx DX1- enheter og totalsanerte alle staller, operasjonsstuer og fellesarealer i løpet av en sammenhengende 20-timers periode. Grunnet utfordringer med stallenes ventilasjonsløsninger ble det kjørt 3 protokoller med normal desinfiseringsprotokoll. God planlegging, bra tilretteleggelse og rask reaksjon fra kunde resulterte i et vellykket oppdrag uten avvik og med full sporedrepende effekt. Smittekilde fjernet.

Veterinærinstituttets laboratorium

Veterinærinstituttets hovedlaboratorium i Oslo hadde et utbrudd av salmonella. Utfordringen var å fjerne smittekilde på kort tid og sørge for at laboratoriet var tilbake i normal drift så hurtig som mulig.

Vår løsning var å bruke fire Deconx DX1-maskiner. Disse ble plassert i de forurensede lokalene. Sporedrepende protokoll ble kjørt om natten, og områdene var klare til normalt bruk påfølgende morgen. Et vellykket og ukomplisert oppdrag uten avvik.

Tråstad Borettslag

Utfordring var muggsoppsporer og oppdraget omfattet desinfisering av kjeller i 2 boligblokker. På første befaring var det synlige angrep av muggsopp og generelt dårlig luft, noe som medførte at flere beboere klaget over svimmelhet, tretthet, kronisk forkjølelse, søvnmangel og gjentatte betennelser.

Etter uttørking av kjeller samt mekanisk fjerning av muggsopp ble Deconx tilkalt for å fjerne sporene fra luften. Åtte Deconx DX1-enheter ble benyttet og i etterkant ble også flere av leilighetene desinfisert. Sporedrepende protokoll ble benyttet i alle områder – ingen avvik. På befaring etter endt oppdrag er styret i Tråstad borettslag meget godt fornøyd og beboerne har opplevd en betydelig bedring av generell helse og med referanse til overnevnte plager.

Det profesjonelle idrettsmiljøet

I toppidretten er det fokus på å holde omgivelsene rene og helsemessig tilfredsstillende slik at den enkelte utøver kan yte optimalt innenfor for sin idrett. Under forberedelser opp mot store idrettsarrangementer som OL har Deconx stilt teknologi, kunnskap og tjeneste til rådighet ved å desinfisere utøverboliger og oppholdsrom hvor lag og utøvere oppholder seg over tid. Eksempler på dette er bokompleksene til håndballjentene og Olav Tufte under OL i Beijing i 2008.

Sykehusapotekene – medisinsk produksjonsenhet

Oppdrag ble diskutert med oppdragsgiver som en kvalitetssikring av rent rom, laboratorier og produksjonslokaler. Ved produksjon av medisin er det nødvendig med oppfølging og en god forebyggende strategi for å sikre at områder i produksjonslinjen er fri for mikrobielle forurensninger. Samtidig ønsker ikke kunde å stenge produksjon i normal arbeidstid. Etter befaring ble løsningen en full desinfiseringsprosess - etter normal arbeidstid – hvor det ble benyttet 5 Deconx DX1-enheter og 2 protokoller med normalt desinfiseringsprogram. Resultatet var sporedrap uten avvik og et miljø som var desinfisert og klar til bruk neste morgen.

Sanering av leilighet

Oslo kommune, Boligbygg KF v/Bydels Overlege

Oppdrag besto i desinfisering av leilighet med store innvendige smitteutfordringer etter dødsfall. Hovedproblem / forurensing var MRSA-bakterier.

På befaring ble det gjort anmerkning om at leiligheten hadde mye organisk materiale og mye tepper – dette kan medføre reduksjon av Deconx-prosessens virkning og vi anbefaler alltid 2 runder med desinfisering i slike tilfeller. Leiligheten ble sanert med tre Deconx DX1-enheter i to omganger, første gang i november 2011, andre gang i januar 2012. En godt planlagt prosess med full protokoll førte til et vellykket resultat med godkjenning fra Oslo kommune.

Sanering av bolig

Oslo Kommune, Boligbygg KF

Utfordringen var rens av enebolig med store innvendige skader etter lengre tids vanskjøtsel av dyr. Hovedproblematikk var organisk avfall etter katter og hunder fra en periode på 3 år. For at Deconx kunne starte desinfiseringsprosessen og fjerne alt av mikrober måtte kunde fjerne alt organisk avfall. Deconx fjernet innvendig gulv og satte deretter seks Deconx DX1-desinfiseringsenheter inn i huset. Grunnet luktproblematikk ble det kjørt to runder med 3 protokoller med normal desinfiseringsteknikk. Oppdraget ble avsluttet med positivt resultat. Bekreftelse fra Oslo Kommune på oppdrag vel utført med sporedrepende resultat. Huset ble solgt til nye eiere og er idag bebodd.

Innemiljø på treningssentere

I senere tid har det vært flere nyhetsartikler i norsk og skandinavisk presse om renhold og bakterievekst på treningssentre og risiko knyttet til dette. Bakteriefloraen er høy på steder hvor mange mennesker trener og svetter og fukt over tid skaper gode vilkår for vekst og utvikling av mikrober (deriblant soppsporer). Dette er nok mange av treningssentrene ikke klar over.

Medlemmer av treningssentre stoler på at renhold og hygiene er av den samme høye kvalitet som treningstilbudet. Her vil Deconx kunne være en forebyggende og aktiv samarbeidspartner for å sikre prøvetagning og desinfisering hos det enkelte treningssenter.

Desinfisering

Deconx tilbyr ulike løsninger tilpasset ditt behov.

Kjøp enhet

DX1 våre enhet

Egen desinfisering

Våre enheter tilbyr en godt dokumentert og testet desinfiseringsløsning som fjerner sporer, virus og bakterier med miljøvennlig kjemi og norsk teknologi.

Leie enhet

DX1 våre enhet

Betal pr måned

Deconx tilbyr utleie av våre enheter, både til private og bedrifter.
Alle tjenester som tilbys ved salg av enhet, tilbys også ved utleie.

Kjøp enhet

DX1 våre enhet

Deconx leverer en godt dokumentert og testet desinfiseringsløsning som fjerner sporer, virus og bakterier – miljøvennlig kjemi – norsk teknologi

  • Deconx DX1 enhet, hardware og software
  • 12 måneder service, support og garanti avtale
  • Support og serviceavtale fra år to
  • Opplæring av opptil fire operatører (i én gruppe)
  • Årlig opplæring av to nye operatører fra år to
  • Erstatningsenhet
  • Forprogrammert DX1 enhet
  • Fjernassistanse fra Deconx servicesenter
  • Automatisk rapportering

Akutt bistand

Vi rykker ut, analyserer situasjonen, og hjelper deg med umiddelbar håndtering av desinfeksjonsutfordringen.